Wateraccumulatie

Wateraccumulatie kan ontstaan bij hevige regenval indien er geen of onvoldoende waterafvoer mogelijk is. Bij een plat dak zal het water zich op het laagste punt verzamelen waardoor de belasting van het dak op dit punt zal toenemen. Hierdoor kan doorbuiging optreden. Wanneer deze doorbuiging ontstaat zal zich op deze plaats nog meer water verzamelen waardoor de doorbuiging steeds groter wordt. Dit fenomeen zal zich blijven herhalen en afhankelijk van de omstandigheden kan de onderliggende constructie van het dak vervormen of in het ergste geval kan het dak zelfs instorten.

Oorzaken

Jaarlijks worden een aantal instortingen gemeld en in de meeste gevallen blijkt dat de daken niet voldeden aan de voorschriften. In het verleden is er voor veel daken geen goede wateraccumulatie berekening gemaakt. Er is in dat geval dus geen rekening gehouden met de consequenties voor het dak en de constructie van het dak in geval van een bepaalde hoeveelheid water. In die gevallen zien we ook dat er geen of onvoldoende noodoverstorten in de dakrand aanwezig zijn. Deze noodoverstorten voeren het water af wanneer de reguliere waterafvoer niet meer functioneert doordat deze bijvoorbeeld verstopt is.

Verzekering

Bij bedrijfspanden met een gebouwenverzekering blijkt in veel gevallen een instorting als gevolg van wateraccumulatie ook nog eens niet gedekt te worden. Vaak wordt de schade uitgesloten van dekking wanneer de fout voortkomt uit bijvoorbeeld slecht onderhouden daken. Een verzekeraar gaat ervan uit dat een bedrijf zelf onderzoek doet naar eventuele constructiefouten.

Hoe te voorkomen?

Zorg dat uw bedrijfsactiviteiten niet stil komen te liggen. Met een wateraccumulatie berekening maken wij een uitgebreide rapportage op en onderzoeken wij of de dakconstructie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen. Op basis van de onderzoeksresultaten geven wij een advies. Neem voor meer informatie contact met ons op.