VCA

Feenstra dakbedekking is VCA gecertificeerd. Met dit certificaat tonen wij aan te bezitten over kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zoals die gesteld is door het VCA. VCA is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat daarnaast verplicht gesteld. Feenstra Dakbedekking is in het bezit van een 2 sterren VCA Certificatie. Dit is het hoogste niveau.