Dakinspectie

Is uw dak al enige tijd niet geïnspecteerd dan kunt u een dakinspectie laten uitvoeren. Ook wanneer bijvoorbeeld de functie van het dak veranderd biedt een inspectie uitkomst. Lekkages of bijvoorbeeld stormschade kunnen op deze manier in de toekomst worden voorkomen. Met een dakinspectie krijgt u inzicht in uw dak.

Werkwijze dakinspectie

Feenstra dakbedekking is gespecialiseerd in elk dak, elk dak is een dak op zich. Tijdens de inspectie wordt in bijna alle gevallen gebruik gemaakt van een insnijding om te kijken wat de opbouw van de dakconstructie is. Wij kijken hierbij onder andere naar de bestaande dakopbouw, de isolatiewaarde van de bestaande constructie, de materiaalkeuze, de bevestigingskeuze en of randstroken stormvast zijn. Op basis hiervan stellen wij een deskundig advies op. Is er bijvoorbeeld dakonderhoud of dakrenovatie nodig of moeten er dakreparaties worden uitgevoerd.

Deskundig advies

Op basis van de bevindingen wordt een deskundig advies opgesteld. Mochten er werkzaamheden nodig zijn en wilt u dit laten uitvoeren dan maken wij een uitgebreide offerte op. Deze offerte omvat een uitgebreide omschrijving van de bevindingen en een technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.

Waarmee kunnen wij u helpen?