KOMO® Safety keurmerk voor valbeveiligingsbranche

Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO ® Safety keurmerk. Dit keurmerk, ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS Intron en marktpartijen, biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet in deze branche. Uitvoerende partijen die voldoen aan de voorschriften in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935), verkrijgen na certificering het KOMO® Safety keurmerk. Bij Feenstra Dakbedekking vinden we veiligheid erg belangrijk en zijn blij dat we aan deze strenge eisen voldoen.

Waarom een KOMO keurmerk valbeveiliging?

Edgar Veenman, voorzitter van Stichting Nivoh, legt uit: “Dat het nemen van veiligheidsmaatregelen tegen valgevaar op daken noodzakelijk is, is voor iedereen in de keten nu wel duidelijk. Een hele mooie verdienste van de markt. Want dit o zo belangrijke veiligheidsbewustzijn heeft de markt zelf gecreëerd. En dat is een fundamentele eerste stap naar meer veiligheid bij werkzaamheden op hoogte.”

Echter de ontwerpvrijheid die architecten en leveranciers van veiligheidsvoorzieningen bieden, resulteert nog te vaak in onveilige ontwerpen. Hierdoor blijft valgevaar bestaan. Daarbij, de ontwerpen, degebruikte veiligheidsproducten en de prijzenin offertes die opdrachtgevers bij leveranciers aanvragen, verschillen vaak van elkaar.

Veenman: “Deze verschillen en onveilige ontwerpen worden veroorzaakt door onduidelijkheid in de markt over de eisenvoor producten en installatiemethodes. En de wetgever geeft alleen kaders waarbinnen uitvoerende partijen een veilig ontwerp moeten maken. Deze combinatie zorgt voorrisicovolle verschillen. En daarbij komt dat opdrachtgevers vaak niet de kennis hebben om deze verschillen goed te kunnen beoordelen. De intenties zijn dus goed maar desondanks ontstaan er zo regelmatig onveilige werksituaties op hoogte. Iets dat we willen voorkomen.”

Wat houden de BRL 9935 en het KOMO ® Safety keurmerk in?

Om de onduidelijkheid in de markt weg te nemen, is een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld, de BRL 9935. Deze BRL, met het KOMO® Safety procescertificaat als bewijsstuk, is de verbindende factor tussen wet- en regelgeving, normen en relevante processen.

De BRL 9935 is een zogenaamde KOMO ® procescertificering. In dit geval certificering van het ontwerp-, installatie- en het inspectie- & onderhoudsproces van veiligheidsvoorzieningen op platte daken. Daarbij gaat het om veiligheids- en toegangsvoorzieningen zoals hekwerken,verankeringspunten en kooiladders. De BRL 9935 bestaat uit vier delen: een algemeen deel en drie bijzondere delen voor respectievelijk “Ontwerp”, “Installatie” en “Inspectie & Onderhoud”.

Uitvoerende partijen zoals dakdekkers, valbeveiligingsbedrijven en adviesbureaus kunnen voor alle delen het KOMO ® Safety procescertificaat behalen. Waarbij het algemene deel en tenminste één bijzonder deel verplicht zijn. De onderverdeling naar de verschillende processtappen met de bijbehorende eisen sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die in 2019 van kracht wordt. Een dubbelslag.

Waarmee kunnen wij u helpen?