Roof2Roof

Roof2Roof organiseert en faciliteert de recycling van bitumen daken. Door oude bitumen daken te recyclen wordt een energiebesparing en een milieubesparing gerealiseerd. Roof2Roof heeft een methode ontwikkeld om oude bitumen volledig te recyclen tot volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking. Dakafval dat geschikt is voor de bitumenrecycling kan tegen een gereduceerd tarief worden afgevoerd waardoor u op uw afvalkosten zal besparen.

Feenstra dakbdekking is een Roof2Roof specialist. Wilt u uw dak onderhouden, renoveren, vervangen of slopen? Wij kijken aan de hand van een dakinspectie wat de mogelijkheden zijn voor het hergebruik van uw dak.