Waarom loopt mijn dakgoot steeds over?

Wateroverlast van hemelwaterafvoeren is erg vervelend en kan schade veroorzaken aan de gevel en op ten duur houtrot veroorzaken. Wij raden u aan om minimaal 2 keer per jaar uw hemelwaterafvoeren te controleren op schade en verstoppingen en alle afvoeren te reinigen.

Waarom loopt mijn dakgoot steeds over?

Een overlopende dakgoot kan de hoeveelheid water niet effectief afvoeren. Is er bij u sprake van een overlopende dakgoot? Inspecteer dan de volgende zaken:

  1. Maak de dakgoten schoon en controleer op lekkage en afschot.
  2. Maak de dakgoten en gootafvoeren bladvrij en controleer of de bladkorf goed bevestigd is.
  3. Reinig de vergaarbakken, zandvangputten, kolken, putjes en ontlastputten.
  4. Controleer de uitpandige standleidingen op buiging en lekkage;
  5. Controleer de noodoverstorten.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Een overstromende dakgoot kan de verschillende oorzaken hebben. Hieronder een aantal veelvoorkomende oorzaken:

  1. Bij dakgoten kunnen hoge spanningen ontstaan door voortdurende uitzetting en krimp door temperatuurwisselingen. Daardoor kunnen soldeerverbindingen of lijmverbindingen bezwijken.
  2. De dakgootafvoer is verstopt doordat er te veel vuil in ligt waardoor het water de gootafvoer niet bereikt.
  3. Een verstopping van de afvoerleiding doordat afvoeren niet voorzien zijn van bladkorven waardoor bladeren, takken en ander vuil gemakkelijk in de leiding terechtkomen.
  4. De dakgootafvoer is omhooggedrukt of ergens verzakt. Hierdoor bereikt het water de afvoer niet.

Heeft u meer vragen over uw overlopende dakgoot? Neem dan contact met ons op!